Litteratur og nyttig informasjon

 

Kurshefter 1

Utstyr 1

Graderinger 1

Bøker 1

 

Kurshefter

 

DNT Metodesett

 

Utstyr

 

Tabell for størrelse på BD – kamkiler

 

 

 

Graderinger

Rutegraderingen følger forskjellige normer rundt om i verden. Det er derfor laget noen konverteringstabeller som gjør at en kan sammenligne graderingene ut i fra hvilken norm som er benyttet. Det må også tas hensyn til at ruter med lik vanskelighetsgrad kan være forskjellig gradert ut i fra hvor de ligger geografisk og hvem som har satt graderingen. En rutegradering vil derfor kun være retningsgivende og ikke absolutt.

 

Sammenligningstabell og beskrivelse av rutegradering

 

 

Bøker